Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
27.6.2022

Hva er mellomfinansiering – Zensum forklarer

Kjøpt ny bolig, men ikke fått solgt den gamle? Søk om mellomfinansiering. Zensum gir deg en oppsummering på hvordan mellomfinansiering fungerer.
Lesning 
4 min

Mellomfinansiering – Slik fungerer det

Har du planer om å flytte inn i en ny bolig, men har ikke fått solgt den boligen du har i dag? Lurer du på hvordan du skal finansiere den nye boligen, samtidig som du betaler på et boliglån du allerede har? Løsningen er å søke om det som kalles mellomfinansiering
 

Hva er mellomfinansiering?

Mellomfinansiering er et midlertidig boliglån, som gjelder for perioden hvor du eier to boliger samtidig. Det kan for eksempel være i perioden etter at du har kjøpt ny bolig, men ikke har fått solgt den gamle. Normalt kan du få mellomfinansiering for en periode på 6 til 12 måneder, i påvente av salg av den gamle boligen. Når boligen selges, vil mellomfinansieringslånet bli slettet, og du sitter kun igjen med boliglånet for den nye boligen. Når du søker om mellomfinansiering, bør du kalkulere inn eventuelle ekstrautgifter som kommer med den nye boligen. Disse utgiftene kan være offentlige avgifter, strøm, forsikringer og annet. Bankene er som regel villige til å hjelpe deg med mellomfinansiering, så sant du ellers fyller kravene som gjelder for boliglån.

Fordeler og ulemper ved mellomfinansiering

Det er både fordeler og ulemper ved mellomfinansiering, men det gir deg muligheten til å kjøpe drømmeboligen før du har solgt den gamle. Det kan virke skremmende å bli sittende med to boliglån samtidig. Heldigvis tilbyr de fleste bankene avdragsfrihet for mellomfinansiering for boliglån. Det vil si at du ikke betaler avdrag, men betaler kun renter og omkostninger i avtaleperioden på 6-12 måneder. Imidlertid må du betale som normalt på ditt gamle boliglån. Når din gamle bolig selges kan du innfri mellomfinansieringslånet i sin helhet. 


Det vil være en fordel å få solgt den gamle boligen raskt, slik at du unngår ekstra kostnader over lengre tid. Å kjøpe bolig, og samtidig bli sittende på din gamle bolig, gir ikke bare ekstra kostnader i forhold til boliglån og mellomfinansiering. Du må også betale løpende utgifter og forsikring på begge boligene. 

Krav for å få mellomfinansiering

Det er banken som avgjør om du har økonomi til å få mellomfinansiering. Innfrir du kravene banken setter, og ikke overstiger en belåningsgrad på boligen etter kjøp og salg på 85 %, har du en god sjanse til å få lånet innvilget. 

Utover reglene i boligforskriften for boliglån, setter bankene vanligvis disse kriteriene for mellomfinansiering

  • Du eier en bolig og har planer om å kjøpe ny.
  • Har et konkret kjøpsobjekt eller fastsatt et budsjett for den nye boligen.
  • Har ledig sikkerhet for finansiering i din eksisterende bolig.


I tillegg øker sjansen for å få mellomfinansiering hvis du har en medlåner, for eksempel at dere er et par som skal kjøpe ny bolig sammen.

Ofte stilte spørsmål om mellomfinansiering

Hva er mellomfinansiering?

Mellomfinansiering er et midlertidig boliglån. Dette boliglånet tas opp for å dekke kjøpesummen på en ny bolig hvis din gamle bolig ikke er solgt. 

Hva koster mellomfinansiering?

Vanligvis gir bankene avdragsfrihet på mellomfinansiering. Det vil si at du kun betaler renter i avtaleperioden. 

Når betales mellomfinansiering?

Boliglån i form av mellomfinansiering innfris i sin helhet så snart du har fått solgt din gamle bolig.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser