Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Hvordan få boliglån? Boliglånsregler og krav 2024

Disse boliglånskrav gjelder når du søker om boliglån. ✓ Regler for boliglån ✓ Boliglånsforskriften ✓ Hva skal til for å få boliglån?
Lesning 
4 min

Boliglån – regler og krav 2024

Banker som gir boliglån har klare retningslinjer de må forholde seg til, og de står beskrevet i boliglånsforskriften. Denne forskriften regulerer blant annet hvor mye bankene kan gi i boliglån, hvor stor egenkapitalen skal være og gir klare retningslinjer for kundenes inntekt og betalingsevne. Boligforskriften skal sørge for at du som skal kjøpe bolig ikke låner over evne. 

Hovedtrekkene i reglene for boliglån

Ønsker du å kjøpe en bolig, bør du sette deg inn i hovedtrekkene i boliglånsforskriften. På den måten kan du selv vurdere hvor dyr bolig du kan låne til, og ikke minst slippe skuffende avslag fra banken. 

Boliglånskravene

  • Boliglån i forhold til inntekt. Et boliglån kan ikke være større enn 5 ganger inntekten din. Dette er den øvre grensen, og ikke noen garanti for at du innvilges boliglån som er av denne størrelsen. 
  • Egenkapital for boliglån. Bankene kan gi opptil 85 % av boligens verdi i boliglån. De resterende 15 % må boligkjøper stille selv i form av egenkapital. 
  • Boligkjøpers betalingsevne. Bankene er pålagt å beregne størrelsen på et boliglån opp mot inntekten og utgiftene dine. I tillegg må økonomien din tåle en eventuell renteoppgang på 5 %.
  • Avdragsbetaling. Boliglånskravene inneholder også regler for hvor mye du må betale ned på lånet per år. Hvert år må avdragene dekke en nedbetaling på minst 2,5 % av boliglånet.

Boliglånskrav – En helhetlig vurdering

I forhold til boliglånsforskriften, vurderer altså bankene din totale økonomiske situasjon når du søker om et boliglån. Boliglånskravene legger rammen for banken og deg, men det finnes ingen regel uten unntak. Bankene har mulighet til å tilpasse enkelte krav ut fra vurderingen de gjør. Blant annet kan 10 % av boliglånene de innvilger ha lavere krav til egenkapital. Kravet om årlige avdrag på 2,5 % av boliglånet kan også i visse sammenhenger vurderes litt mer fleksibelt utfra boliglånsreglene

Er du i tvil om hvor mye du kan låne, eller om du havner innenfor boliglånsreglene, er det alltid en god idé å ta en prat med bankenes rådgivere. Vurderer banken det slik at du er innenfor deres utlånsregler, kan du få et finansieringsbevis. Beviset bruker du for å dokumentere hvor mye du kan betale for en bolig. Det er viktig å merke seg at et finansieringsbevis ikke er det samme som et innvilget lån.

Egenkapital og boliglånsregler

Kravet om egenkapital for boliglån kan være vanskelig for enkelte boligkjøpere, spesielt førstegangskjøpere og unge. Boliglånskravene sier at man må stille med 15 % i egenkapital, men gir likevel rom for andre løsninger enn egne sparepenger. Det er mulig å dekke kravet til egenkapital for boliglån gjennom å bruke kausjonist, som setter egen bolig eller sparepenger i pant. Eventuelt kan egenkapitalkravet senkes ved å bruke en medlåner. Bankene har ulik praksis for dette, og det vil derfor lønne seg å kontakte flere banker for en vurdering. Å kontakte flere banker er også gunstig med tanke på lånekostnadene, som for eksempel rentesatsen. Fyller du boliglånskravene, har du et godt forhandlingskort når du kontakter ulike banker. 

Ofte stilte spørsmål og svar om boliglånsreglene

Hvor mye kan jeg låne etter boliglånsreglene?

I henhold til boliglånskravene kan du låne maksimalt 85 % av boligens verdi. Hvor mye dette utgjør i kroner og øre avhenger av boligverdien. 

Hvilke lover og regler gjelder for boliglån?

Boliglånsforskriften inneholder lover og regler for boliglån. Lovverket sier noe om krav til egenkapital, inntekt, betalingsevne og avdragene på lånet.

Hva krever banken av meg når jeg skal ta opp boliglån?

Bankene er pålagt å følge boliglånsforskriften. Blant annet ser banken på inntekten din, om du tåler en renteoppgang, og at du ikke låner mer enn 5 ganger årsinntekten din.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser