Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
9.6.2022

Hvordan få boliglån? Boliglånsregler og krav 2022

Disse boliglånskrav gjelder når du søker om boliglån. ✓ Regler for boliglån ✓ Boliglånsforskriften ✓ Hva skal til for å få boliglån?
Lesning 
4 min

Boliglån – regler og krav 2022

Banker som gir boliglån har klare retningslinjer de må forholde seg til, og de står beskrevet i boliglånsforskriften. Denne forskriften regulerer blant annet hvor mye bankene kan gi i boliglån, hvor stor egenkapitalen skal være og gir klare retningslinjer for kundenes inntekt og betalingsevne. Boligforskriften skal sørge for at du som skal kjøpe bolig ikke låner over evne. 

Hovedtrekkene i reglene for boliglån

Ønsker du å kjøpe en bolig, bør du sette deg inn i hovedtrekkene i boliglånsforskriften. På den måten kan du selv vurdere hvor dyr bolig du kan låne til, og ikke minst slippe skuffende avslag fra banken. 

Boliglånskravene

  • Boliglån i forhold til inntekt. Et boliglån kan ikke være større enn 5 ganger inntekten din. Dette er den øvre grensen, og ikke noen garanti for at du innvilges boliglån som er av denne størrelsen. 
  • Egenkapital for boliglån. Bankene kan gi opptil 85 % av boligens verdi i boliglån. De resterende 15 % må boligkjøper stille selv i form av egenkapital. 
  • Boligkjøpers betalingsevne. Bankene er pålagt å beregne størrelsen på et boliglån opp mot inntekten og utgiftene dine. I tillegg må økonomien din tåle en eventuell renteoppgang på 5 %.
  • Avdragsbetaling. Boliglånskravene inneholder også regler for hvor mye du må betale ned på lånet per år. Hvert år må avdragene dekke en nedbetaling på minst 2,5 % av boliglånet.

Boliglånskrav – En helhetlig vurdering

I forhold til boliglånsforskriften, vurderer altså bankene din totale økonomiske situasjon når du søker om et boliglån. Boliglånskravene legger rammen for banken og deg, men det finnes ingen regel uten unntak. Bankene har mulighet til å tilpasse enkelte krav ut fra vurderingen de gjør. Blant annet kan 10 % av boliglånene de innvilger ha lavere krav til egenkapital. Kravet om årlige avdrag på 2,5 % av boliglånet kan også i visse sammenhenger vurderes litt mer fleksibelt utfra boliglånsreglene

Er du i tvil om hvor mye du kan låne, eller om du havner innenfor boliglånsreglene, er det alltid en god idé å ta en prat med bankenes rådgivere. Vurderer banken det slik at du er innenfor deres utlånsregler, kan du få et finansieringsbevis. Beviset bruker du for å dokumentere hvor mye du kan betale for en bolig. Det er viktig å merke seg at et finansieringsbevis ikke er det samme som et innvilget lån.

Egenkapital og boliglånsregler

Kravet om egenkapital for boliglån kan være vanskelig for enkelte boligkjøpere, spesielt førstegangskjøpere og unge. Boliglånskravene sier at man må stille med 15 % i egenkapital, men gir likevel rom for andre løsninger enn egne sparepenger. Det er mulig å dekke kravet til egenkapital for boliglån gjennom å bruke kausjonist, som setter egen bolig eller sparepenger i pant. Eventuelt kan egenkapitalkravet senkes ved å bruke en medlåner. Bankene har ulik praksis for dette, og det vil derfor lønne seg å kontakte flere banker for en vurdering. Å kontakte flere banker er også gunstig med tanke på lånekostnadene, som for eksempel rentesatsen. Fyller du boliglånskravene, har du et godt forhandlingskort når du kontakter ulike banker. 

Ofte stilte spørsmål og svar om boliglånsreglene

‍Hvor mye kan jeg låne etter boliglånsreglene?

I henhold til boliglånskravene kan du låne maksimalt 85 % av boligens verdi. Hvor mye dette utgjør i kroner og øre avhenger av boligverdien. 

Hvilke lover og regler gjelder for boliglån?

Boliglånsforskriften inneholder lover og regler for boliglån. Lovverket sier noe om krav til egenkapital, inntekt, betalingsevne og avdragene på lånet.

Hva krever banken av meg når jeg skal ta opp boliglån?

Bankene er pålagt å følge boliglånsforskriften. Blant annet ser banken på inntekten din, om du tåler en renteoppgang, og at du ikke låner mer enn 5 ganger årsinntekten din.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser