Henrik - Styreleder Zensum AB

Zensum er en bedrift med et sterkt verdigrunnlag, som streber etter å holde høy kvalitet i tilbudet sitt og i kundeløftet.

1 min
lesing

Vær hilset, gode Henrik!

Styreleder, det høres så suksessfullt ut. Hvordan fikk du den jobben?
Etter 20 år i operative roller innenfor finanssektoren, hvorav 17 år i Avanza, har jeg bygget opp en erfaring med å utvikle og drive bedrifter fremgangsrikt og effektivt, men også samtidig forstå og leve etter de lovene for forbrukerrettigheter som gjelder.
Jeg har vært medlem av ledelsen siden begynnelsen av 2018, og ble forespurt av gründerne om å ta over som styreleder i begynnelsen av 2019. Zensum er en bedrift med et sterkt verdigrunnlag, som streber etter å holde høy kvalitet i tilbudet sitt og i kundeløftet, noe som passer bra med mine egne verdier. Å være styreleder for en bedrift i finansbransjen, og som står under Finanstilsynets kontrollmyndighet, er et stort ansvar. Det har jeg stor respekt for, og jeg ser det som en spennende utfordring.
For en erfaring! Hva er det viktigste du tar med deg til akkurat Zensum?
Kunden i fokus og en sterk bedriftskultur er et veldig sterkt grunnlag for å skape en langsiktig og bærekraftig vekst.
”Zensum er en bedrift med et sterkt verdigrunnlag, som streber etter å holde en høy kvalitet..”
På hvilken måte bidrar akkurat du i din rolle til service i verdensklasse?
Som styreleder i Zensum prøver jeg å bidra gjennom å skape transparens og deltakelse mellom ledelsen og styret for å styrke verdigrunnlaget som bygger på kundeløftet vårt. Ved å bruke alles kunnskap og erfaring, skaper vi indirekte service i verdensklasse.
Hva er du mest stolt av med Zensum?
Den sterke Zensumkulturen, kundeløftet og de ansatte i bedriften.

Vi er veldig stolte over å ha Henrik hos oss. Han er ikke bare klok, erfaren og sjenerøs med å gi gode råd – han stiller også vanskelige spørsmål med en rynket panne. Det får oss alle på tå hev mens vi strekker oss etter å bli bedre.

March 22, 2020