Zensum

Bedriftsledelse

Vårt styre

Zensum AS er et heleid datterselskap av Zensum AB, som har sitt hovedkontor i Stockholm, Sverige. I aksjeselskap er det styret som har det øverste ansvaret for bedriftens virksomhet. Vi er derfor utrolig heldige som har et styre i det svenske morselskapet som er utrolig involvert i driften, og som har forståelse for hvordan bransjen ser ut i både Sverige og Norge. Vi jobber sammen ut fra et felles verdigrunnlag for å kunne tilby den beste servicen til alle kundene våre uten å gå på akkord med hverken kvalitet eller krav.

Styrets sammensetning

I løpet av selskapets utvikling har vi økt styrets kompetanse for å få et fullstendig bilde av de markedene vi er aktive på. Dette har vi lyktes med takket være den varierte bakgrunnen til styremedlemmene våre. Noen av styremedlemmene er dessuten aktive i bedriftens daglige virksomhet.
Vårt styre

Møt styret vårt

Henrik Källén

Styreleder

Elias Jacobson

Styremedlem

Frida Ahrenby

Styremedlem

Jonas Bengtsson

Styremedlem

Oliver Hildebrandt

Styremedlem, grunnlegger

Pontus Reuterswärd

Styremedlem, grunnlegger

Våre tillatelser

Vårt norske selskap Zensum AS er et heleid datterselskap av det svenske morselskapet Zensum AB.

I Norge er Finanstilsynet tilsynsmyndighet, og Zensum AS klassifiseres som en såkalt låneagent.

I Sverige er Finansinspektionen tilsynsmyndighet, og har bevilget Zensum AB tillatelse til å drive virksomheten.

I starten var selskapet en forbrukerkredittinstitusjon med tillatelse som ble bevilget av den svenske Finansinspektionen den 11. desember 2014. I februar 2020 fikk Zensum tillatelse fra den svenske Finansinspektionen til å drive virksomhet som boligkredittinstitusjon og som betalingstjenesteinstitusjon.
Ingen dårlige lån

Med tilgjengelig personlig service og et ansvarlig utgangspunkt, ønsker vi å bidra til en verden uten dårlige lån.

Hvorfor Zensum?
Leif Eliasson, VD Zensum

Leif Eliasson, VD Zensum