Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
20.9.2022

Tinglysingsgebyr - Alt du må vite

Her får du all informasjon om tinglysingsgebyr ✓ Hva er tinglysingsgebyr ✓ Hvordan prosessen foregår ✓ Unntak og regler ✓ Hvordan betale
Lesning 
4 min

Tinglysingsgebyr

I denne artikkelen får du vite alt du trenger om tinglysingsgebyr, hva tinglysingsgebyr er, hva som skjer ved tinglysing, hvilke eiendommer som skal tinglyses, unntak, pris på tinglysingsgebyr og hvordan det skal betales. 

Hvorfor skal tinglysingsgebyr betales?

Tinglysingsgebyr er et gebyr som skal betales til staten ved tinglysing av dokumenter, noe som i praksis skjer ved kjøp og salg av eiendom og andre overdragelser av eiendom, for eksempel ved arv. Tinglysingsgebyr er kostnaden knyttet til den offentlige registreringen i grunnboka. 

Tinglysingsgebyr utløses ved blant annet følgende hendelser:

  • Kjøp og salg av eiendom.
  • Annen overdragelse av eiendom, som for eksempel arv.

Hva skjer ved tinglysing?

Ved tinglysing gjøres overdragelsen av eiendommen offentlig og registreres i et offentlig register. Dette registeret heter grunnboka og inneholder opplysninger om alle eiendommer i Norge. Opplysningene inkluderer informasjon om eier, eventuelle pengeheftelser knyttet til hver enkelt eiendom, grunndata og hvilke servitutter som hviler på eiendommen. Registeret er elektronisk. Ved tinglysing registreres eiendommen på den nye eieren i grunnboka. Det er Kartverket som er ansvarlig for registreringen. 

Hvorfor bør eiendommer tinglyses? 

En tinglysning skal gi rett til en annen persons eiendom. Dette gjelder ved overdragelse av bolig og eiendom, men også en rettighet knyttet til en spesifikk del av en eiendom, eksempelvis en veirett, en utskillelse av en tomt eller en forkjøpsrett.

Eksempler på rettigheter som skal tinglyses:

  • Avtaler om forkjøpsrett.
  • Leierett i bygning.
  • Bruksrett til parkeringsplass.
  • Rett til å ha eller legge vann- og kloakkledning over naboens grunn.
  • Rett til båtfeste.
  • Veirett.
  • Borett.

Kan man unngå tinglysing? 

Tinglysing er frivillig. Dersom du derimot ikke tinglyser dine eiendommer, har du ikke det samme rettsvernet, eller «beskyttelse» av eiendomsretten. Dersom det medfølger heftelser på eiendommen, kan du bli stående ansvarlig for disse. Derfor anbefales det å tinglyse alle eiendomsoverdragelser. Dersom du kjøper en eiendom med et lån fra en bank, vil banken som regel kreve at eiendommen tinglyses for å utbetale boliglånet eller eiendomslånet. 

Hva skal ikke tinglyses?

I noen spesifikke tilfeller er det ikke nødvendig med tinglysing. Slike tilfeller er regulert gjennom bestemte lover, og dette inkluderer blant annet sameiers forkjøpsrett, for odelsrett og allmennhetens rettigheter etter friluftsloven. Personlige avtaler som ikke er heftet i en eiendom skal ikke tinglyses. Enkelte økonomiske avtaler kan heller ikke tinglyses. 

Hvem skal betale tinglysingsgebyr?

Partene står fritt til å velge hvem som skal betale tinglysingsgebyret, men ved kjøp og salg av eiendom er det vanlig at kjøper betaler gebyret

Hva er prisen på tinglysningsgebyr? 

Avgiften knyttet til tinglysing varierer mellom 200-600 kroner, og den endelige prisen avhenger blant annet om det er en borettslagsbolig eller en selveierbolig som skal overdrages. Gebyrene gjelder per dokument. I tillegg til tinglysingsgebyr skal det i de fleste tilfeller betales dokumentavgift ved overdragelse av eiendom. Dette er de vanligste omkostningene ved kjøp og salg av bolig.

Hvordan betales tinglysingsgebyret?

Nødvendige papirer, som for eksempel skjøte, må sendes til Kartverket som tar seg av registreringen. Kartverket vil sende ut en faktura på overdragelsesdatoen som har 14 dagers betalingsfrist. 

Ofte stilte spørsmål om tinglysingsgebyr

Hva er tinglysningsgebyr?

Tinglysingsgebyr er en avgift knyttet til den offentlige registreringen av eiendomsoverdragelser. Ved tinglysing registreres ny eier og andre opplysninger i grunnboka. 

Hvem betaler tinglysningsgebyr?

Ved overdragelse av eiendom står partene fritt til å bestemme hvem som skal betale tinglysingsgebyret, men ved boligkjøp og salg er det vanlig at det er kjøperen som belastes. 

Hvem sender ut faktura for tinglysingsgebyr? 

Faktura for tinglysing sendes ut av Kartverket og den har 14 dagers betalingsfrist. Tinglysning er prisen som Kartverket belaster for å registrere endringsdata i Grunnboken.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser