Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Hva koster det å bygge hus - Zensum guider deg!

Hvor mye koster det å bygge hus? ✓ Ta utgangspunkt i byggekostnaden per kvadratmeter. Zensum gir deg tips!
Lesning 
4 min

Hvor mye koster det å bygge ditt drømmehus? Zensum guider deg!

Det er mye å ta hensyn til når drømmehuset skal bygges. Før du setter i gang med et byggeprosjekt, bør du undersøke hvor mye det koster å bygge hus. Du kan spare mye på å være prisbevisst i forbindelse med valg av materialer. Det anbefales at du ber om pristilbud før du bestemmer deg for hvilke løsninger som passer.

Før du begynner å bygge drømmehuset, bør du kartlegge et budsjett til husbygging. Dette budsjettet danner rammene rundt husbyggingen. Før du starter byggingen bør du se til at byggesøknader og annet papirarbeid, har blitt utført riktig. Et byggelån er et slags rammelån som sier noe om hvor mye du kan bruke på byggeprosjektet.

Kostnad og pris på husbygging

Når du skal bygge nytt hus er det mange faktorer å ta hensyn til. Har du planer om å bygge hus bør du sette opp et budsjett til husbygging. Det kan være lurt å undersøke hvor mye penger du har å bygge for. Husbyggekostnader danner den økonomiske rammen rundt husbyggingen. Mange velger å bygge hus billig i dag.

Det er flere faktorer som må vurderes når du skal planlegge husbygging. Du bør blant annet vurdere hvor du skal bygge. Drømmehuset ditt kan bygges på mange måter. Byggestilen du velger vil kunne påvirke byggekostnader per kvadratmeter. Materialer er også en kostnad som bør tas med i beregning, når du skal sette opp et budsjett til husbygging.

 • Tomt
 • Byggestil
 • Materialer

Hvilke tjenester kan være nødvendig for en komplett husbygging

Når du skal bygge nytt hus, er det viktig å bruke fagfolk. Ved bruk av profesjonelle fagfolk sikrer du at jobben blir utført godt nok. Slik unngår du unødige kostnader, både før og etter at husbyggingen er ferdig. Mange velger derfor å kontakte en totalentreprenør, for å få et pristilbud på totale husbyggekostnader.

En totalentreprenør har som regel oversikt over hva som skal til for å få huset ferdig. Du slipper å forholde deg til flere enn ett firma. Derimot anbefales det å sammenligne husbyggekostnader hos flere entreprenører samtidig. Et arkitekttegnet hus er vanligvis mer kostbart enn et ferdighus. Kostnaden øker i takt med antall tjenester du har behov for.

 • Arkitekt
 • Byggingeniør
 • Prosjektering av avløp og vann
 • Søknader om tillatelser fra kommunen
 •  Prosjektledelse/totalentreprenør

Gjør det selv eller ansett noen

Det er som regel rimeligere å bygge huset selv. Du bør derfor ta utgangspunkt i den billigste måten å bygge hus når du setter opp ditt husbyggekostnader. Du kan selv stå for prosjektledelsen av husbyggingen. Dette krever at du har litt kunnskap om hvordan du bygger hus. Hvis du skal bygge leiligheter eller næringsbygg, er det enda mer å huske på.

Det er viktig at du har kontroll på kostnaden i forbindelse med husbyggingen. En totalentreprenør kan ta på seg ansvaret for alle oppgaver som må utføres. Når du bruker en entreprenør eller andre fagfolk, kan du be om et tilbud på hele prosjektet. Mange foretrekker å bygge ut fra en totalkostnad på husbyggingen.

Liste over ting som kan påvirke den endelige prisen på husbyggingen

Det er en rekke ting som kan påvirke kostnaden på byggeprosjektet. Det anbefales derfor at du forhører deg om byggekostnader per kvadratmeter. Deretter kan du fortsette planleggingen med utgangspunkt i pristilbudet. Dette gjør det enklere å vurdere hvilke ting som kan endres i forhold til budsjetterte priser. Du velger selv hvilke ting du ønsker å ha med i budsjettet.

 • Arbeidskraft
 • Teknisk arbeid
 • Kvadratmeterpris
 • Materialer
 • Interiør
 • Gulv
 • Elektrisitet
 • Takstein
 • Utvendig kledning

Prosessen: Husbygging – steg for steg

1.   Planlegging

Før byggestart bør du bruke tid på planlegging av både tomt og husbygging. Husbyggekostnader bør vurderes opp mot byggekostnader per kvadratmeter. Det anbefales også at du kontakter flere entreprenører for å kunne sammenligne tilbud.

2.   Planløsning

Før du bestemmer deg for planløsning, bør du klarlegge hvor stort husbyggekostnader du har. Dette er en viktig faktor som er med på å avgjøre hvor stor planløsning huset ditt kan ha. Du kan ta utgangspunkt i byggekostnader per kvadratmeter leiligheter, hus eller næringsbygg.

3.   Søknader og papirarbeid

Før byggestart bør du gå gjennom tegningene av huset ditt. Dette kan du gjøre sammen med arkitekten eller leverandøren av ferdighuset du skal bygge. Leveransebeskrivelsen bør være tilstrekkelig gjennomgått. Oppgavefordeling og pris er også viktig å få klarhet i.

4.   Byggeprosessen

Før du kan begynne å bygge, må du sørge for at det sendes nabovarsel om dette er påkrevd. Du må sørge for at det blir fremstilt en byggemelding og byggetillatelse fra kommunen. Det er viktig at du følger med på byggeprosessen for å være sikker på at arbeidet blir utført som avtalt.

5.   Ferdigstillelse

Når huset begynner å bli ferdig utvendig, bør du foreta en kontroll av utført arbeid. Dette for å sikre at husbyggingen har foregått på riktig måte. Overlevering av nøklene til drømmehuset er alltid like stort for nye huseiere.

6. Sammenlign leverandører

Å sammenligne ulike leverandører er nøkkelen til å finne optimale alternativer. Ikke stirr deg blind på prisene, men sjekk selskapene nøye og se om de har tidligere kunder du kan kontakte. Det er absolutt verdt å betale litt ekstra for en smidig byggeprosess og et hus av høy kvalitet.

Finansiering av husbygging (for tilknytning til boliglån)

Før du begynner planleggingen av et stort byggeprosjekt, bør du ha et husbyggekostnader klart. Dette budsjettet danner rammen rundt byggeprosjektet. Når du har fått en pris på å bygge hus, kan du tilrettelegge for både tomt og husbygging. De fleste husbyggere kan finansiere boligprosjektet ved hjelp av et byggelån.

Det anbefales derfor at du tar kontakt med banken din før du begynner planleggingen. Da kan du raskt få svar på hvor stort huslån du kan få. Et byggelån tilsier at de løpende utgiftene dekkes ved hjelp av et rammelån. Banken er derfor med på å bestemme hvilke husbyggekostnader som skal dekkes. Lånebetingelsene kan derimot variere ut fra hvilken bank du har.

Før du bestemmer deg for hvilken bank du skal bruke, bør du sammenligne boliglån fra flere tilbydere. Du velger den banken som tilbyr de beste lånebetingelsene. Deretter kan du begynne planleggingen av husbyggingen. Byggeprosjektet er ferdig når du har fått nøkkelen til drømmehuset. Det er da viktg at du har forsikringen i orden.

Vanlige spørsmål i forbindelse med husbygging

Hva koster det å bygge hus pr kvm 40?

Gjeldende husbyggekostnader varierer ut fra hvor du skal bygge. Boligprisene kan variere fra sted til sted. Du finner raskt riktig pris på å bygge hus. Dette ved å undersøke hvor mye det koster å bygge der du har tomt. Riktig pris på å bygge hus avgjøres av den gjeldende kvadratmeterprisen i området.

Hvordan bygge billig hus?

Det er er fullt mulig å bygge hus billig. For å få til dette, bør du bruke god tid på planleggingen. Mange velger å gå for et ferdighus. Denne løsningen er gjerne rimeligere enn et arkitekttegnet hus. Du kan også bygge billigere ved å velg en rimelig tomt.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser