Med sikkerhet i bolig
Inntil kr 25 000 000
Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 7,47%, eff. rente 7,77%. Kostnad: 2 436 540 kr. Totalkostnad: 4 436 540 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt. Oppdatert 2024-02-09.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Betalingsforsikring
Angi om du har en eller flere existerende betalingsforsikringer.
Angi husleie og andre driftskostnader.
Sivilstatus
Partnerens årsinntekt før skatt
Angi husleie og andre driftskostnader.
Boligopplysninger
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Har du boliglån / lån med sikkerhet?
Vi trenger informasjon om alle nåværende lån for å behandle søknaden, selv om det er noe du ikke ønsker å refinansiere

Oppgi omtrentlige tall. Hvis informasjonen mangler, kan lånetilbudene dine bli avvist senere.

(Informasjon om forbrukslån og annen usikret gjeld deler du fra Gjeldsregisteret etter søknaden er sendt inn)
Ikke glem å bekrefte låneopplysningene ovenfor før du fortsetter med skjemaet.
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Kontaktinformasjon
Mobiltelefon (+47) - 8 siffer
Epost
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Dersom det er flere enn én eier av boligen du ønsker å pantsette, må alle eiere inkluderes i søknaden.

Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Vi kontakter ikke din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Leieinntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt. 11 tall.
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
15.3.2024

Egenkapital boliglån - Hvor mye trenger du?

Hvor mye egenkapital kreves for å få boliglån? Lær alt du trenger å vite om egenkapital til boliglån og om du kan få boliglån uten egenkapital
Lesning 
4 min

Egenkapital til boliglån

Det kan være tøft å komme seg inn på boligmarkedet i Norge, blant annet på grunn av kravet om egenkapital. Banker i Norge har normalt ikke anledning til å gi mer enn 85 % av boligens verdi i boliglån. De resterende 15 % man trenger til boligkjøpet må man skaffe selv. 

Hvor mye penger trenger man til egenkapital for boliglån?

Det er et generelt krav om 15 % egenkapital når man tar opp et boliglån. 15 % høres kanskje ikke ut som veldig mye penger, men det kan fort bli mange hundre tusen kroner. Nøyaktig hvor mye egenkapital og boliglån som trengs avhenger av boligens verdi. Desto dyrere bolig, desto høyere egenkapital trenger man. Koster boligen for eksempel 2 000 000 kroner, er egenkapitalen på 300 000 kroner. I tillegg må alle andre kostnader ved huskjøpet dekkes av egenkapitalen, og disse kommer ofte opp mot 50 000 - 70 000 kroner. Derfor bør du vurdere nøye hvor høy pris du kan betale for en bolig, og om du klarer å skaffe til veie egenkapitalen. 

Boliglån uten egenkapital

De fleste skaffer seg egenkapital boliglån ved å spare opp det nødvendige beløpet, enten via BSU eller andre spareprodukter i banken. Dette krever at man begynner sparingen allerede i ung alder. Ikke alle har muligheten til dette, og må se etter måter for å få boliglån uten oppspart egenkapital.

  • Kausjonist

Unge nyetablerere uten egenkapital kan benytte kausjonist for å få finansiert boligkjøpet og egenkapitalen. I de aller fleste tilfellene er det foreldrene som kausjonerer. Det vil si at foreldrene står ansvarlig for boliglånet om du ikke kan betale. 

  • Medlåner

Banker i Norge har muligheten til å gi boliglån utover de fastsatte rammene. Derfor kan det være gunstig å ha en medlåner hvis du ikke kan skaffe til veie egenkapitalen til boliglån. I slike tilfeller vil banken vurdere begges inntekt, betalingsevne og den totale økonomiske situasjonen. Ofte fører dette til at bankene godkjenner en noe høyere lånesum. 

  • Egeninnsats

Kjøper man en ny bolig kan det være smart å bruke egeninnsatsen som en del av egenkapitalen for boliglån. Alt man gjør selv av malerarbeid, legging av gulv, tapetsering og annet arbeid kan regnes som en del av egenkapitalen. Bankene kan regne innsatsen om til beløp etter faste kalkyler, slik at beløpet for egenkapitalen blir lavere. 

Boliglån for unge

Mange banker har spesielle tilbud til unge som ønsker boliglån. Som regel er tilbudet knyttet til alder og det faktum at du gjerne tilbys en bedre rente enn hva som ellers gjelder. Det er heller ikke her mulig å få boliglån uten egenkapital. Kravet om 15 % egenkapital gjelder også her og det er kun i visse tilfeller du kan få finansiert 100 % av boligen. Da må du, slik vi allerede ha vært inne på, kunne stille sikkerhet i form av kausjonist eller en annen bolig. Dette siste vil ofte si at foreldre stiller egen bolig som sikkerhet for egenkapitalen. Det vil være smart å sammenligne de ulike bankene, slik at du får en oversikt over hvor mye du kan låne som ung boligkjøper.

Kjøp sammen med noen

Det meste er lettere når man er flere sammen. Det gjelder også kravet om egenkapital for å få boliglån. Når man er to, kan begge bidra til egenkapitalen. I tillegg vil dere dele det samme lånet, og dermed blir betjeningsevnen bedre.

Flere faktorer for å få innvilget boliglån

Bankene har mulighet til å se bort fra kravet om 15 % egenkapital i enkelte tilfeller, og gi boliglån som dekker mer enn 85 % av boligens verdi. I slike tilfeller ser banken på andre økonomiske faktorer. Disse kan for eksempel være økonomisk historie, fremtidsutsikter i forhold til lønn og jobb. Har du en solid økonomisk plan, fast jobb og vært bosatt på samme sted over lang tid kan du forsøke å forhandle med banken om egenkapital til boliglån.

Ofte stilte spørsmål

Kan man få boliglån uten egenkapital?

Det er normalt ikke mulig å få boliglån uten egenkapital, men det finnes løsninger man kan bruke, som for eksempel kausjonist. 

Hvor mye egenkapital må man ha for å få boliglån?

Det kreves en egenkapital på 15 % av boligens verdi for å få boliglån. Nøyaktig hvor mye dette utgjør i kroner er avhengig av boligverdien. 

Hva er reglene for egenkapital og boliglån for unge?

Unge har de samme reglene som andre låntakere for boliglån og egenkapital, og må derfor stille med 15 % i egenkapital. 

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser