Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
14.3.2022

Dette betyr skilsmisse for din økonomi

Det vil aldri være lett å bli skilt og det kan typisk by på store utfordringer både følelsesmessig og økonomisk. Vi gir deg råd her om hvordan du kan gjøre det enkelt for din økonomi.
Lesning 
4 min

Dette betyr skilsmisse for din økonomi 

Det vil aldri være lett å bli skilt og det kan typisk by på store utfordringer både følelsesmessig og økonomisk. Vi gir deg råd om hvordan du kan gjøre skilsmissen enkelt for din økonomi.

Ekteskap, økonomi og skilsmisse

Det er viktig å snakke om økonomi og skilsmisse, kanskje også før man tar beslutningen om å gifte seg. Man kan blant annet snakke om hva som skal skje med økonomien ens om man skulle bli skilt en dag, og noen par velger til og med å skrive under en ektepakt før de starter ekteskapet slik at det ikke kan skape diskusjon ved en skilsmisse. En ektepakt er en kontrakt som avklarer hva som skal skje dersom ekteskapet skulle ende med skilsmisse, som f.eks. hvordan eiendeler og økonomi skal fordeles. Det er imidlertid langt fra de fleste par som velger å signere en ektepakt, men det er fortsatt like viktig å snakke om økonomien ved skilsmisse, da 40% av ekteskapene i dag ender der. Vi håper selvfølgelig ikke at det noen gang vil skje med oss, men hvis du en dag kommer i en slik situasjon, er det noen ting her du kanskje allerede snakker om, mens det hele fortsatt er en dans på roser.

Betaling av gjeld og lån ved skilsmisse

Det er forskjell på å ha tatt opp lån sammen eller om kun den ene ektefellen har tatt opp lån. Det er kun lånene dere har tatt opp sammen dere begge fortsatt må betale ned ved skilsmisse. Betaling av felles eksisterende gjeld eller lån ved skilsmisse vil derfor deles likt mellom de to ektefellene. Det kan være lurt å utforske mulighetene for å refinansiere et lån etter en skilsmisse.

Bolig og deling av boet

Et av de største spørsmålene ved en skilsmisse vil naturlig nok være hvem som får boligen og hvordan dere skal dele bo og eiendeler. Hvis det ikke ligger naturlig for deg, kan det ende opp i store diskusjoner og du må kanskje vurdere å få en advokat til å hjelpe deg med en rettferdig fordeling av bolig og eiendeler. Felleseie vil som oftest være hovedregelen i et ekteskap, og det samme gjelder ved skilsmisse – du må derfor huske å være rettferdig når du deler tingene dine og bestemmer hvem som skal få boligen din. Det kan blant annet være om man har barn som bor hjemme sammen, da vil det ofte være mest fornuftig om det er den som vil ha barna mest og i ukedagene som blir boende i huset.

Hvis en person velger å bli boende i huset, kan de velge å kjøpe ut den andre. Det vil si at de betaler den andres andel av boliglånet eller verdien av huset slik at huset blir deres og ikke lenger deles mellom ektefellene. Du kan lese mer om boligverdien din her.

Dele økonomi ved skilsmisse

Å dele økonomien ved en skilsmisse kan noen ganger være noe av det vanskeligste i en skilsmisse og kan forårsake de største diskusjonene. Her kan du vurdere å ansette en advokat som kan hjelpe deg gjennom med fordel for økonomien. Å dele økonomien kan selvsagt også være enkelt hvis du har holdt privatøkonomien adskilt under ekteskapet, men det kan også være vanskeligere hvis du ikke har det, eller hvis den ene ektefellen tjener mye mer enn den andre. Et godt råd igjen vil være at du bør være så rettferdig du kan i situasjonen og prøve å dele det jevnt hvis det gir mening for deg.

Både under en skilsmisse og etter en skilsmisse kan det hjelpe deg med å se på
familiebudsjettet ditt. Spesielt etter skilsmissen er det viktig at dere husker å oppdatere budsjettet for å passe din nye situasjon.

Unntak ved skilsmisse

Et av de vanligste unntakene for å dele både bolig, eiendom og økonomi ved skilsmisse er særeie. Særeie innebærer at det man hadde da ekteskapet startet, tar man med seg ut av ekteskapet igjen når det avsluttes. Dette gjelder spesielt dersom du skal gifte deg senere i livet, hvor hver ektefelle allerede har egen eiendom, økonomi, barn eller bolig.

Det kan også være unntak dersom et par velger å signere en ektepakt før inngåelse av ekteskapet. Her vil det, allerede før ekteskapet starter, bli avtalt hvordan all formue og økonomi skal deles, altså kan det være lettere å bli skilt dersom man har ektepakt.

Ofte stilte spørsmål om økonomi ved skilsmisse

Hva skjer med boliglån ved skilsmisse?

Et boliglån er akkurat som alle andre lån, som f.eks. forbrukslån – dersom dere har tatt lånet sammen under ekteskapet, vil dere være like ansvarlig for lånet dersom dere blir skilt.

Er du ansvarlig for din ektefelles gjeld?

Dersom kun den ene ektefellen har tatt opp lån, vil ikke den andre ektefellen være ansvarlig for denne gjelden ved skilsmisse.

Hvordan skilles gjeld ved skilsmisse?

Dere er kun ansvarlige for gjelden som dere har tatt opp sammen under ekteskapet. Dersom den ene ektefellen har gjeld fra før ekteskapet, vil det altså aldri være den andre ektefellens ansvar.

Kan du trekke deg som medlåner ved skilsmisse?

Du kan trekke deg som medlåntaker ved skilsmisse, men dersom ektefellen ikke klarer å betale ned på lån eller gjeld, vil det dessverre trolig gå ut over medlåntaker, da medlåntaker har skrevet under på at de har ansvar for gjelden hvis den andre ikke kan betale. Det må derfor vurderes nøye og du bør søke råd og veiledning om dette.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser