Refinansiere
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Lån 2 000 000 kr, 25 år, nom. rente 5,26%, eff. rente 5,52%. Totalkostnad: 3 644 705 kr. Faktisk månedsbeløp og totalbeløp kan avvike fra kalkulator. Etab.gebyr 1-4 %. Rente fastsettes individuelt.
Formålet med lånet ditt
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Leie (din andel)
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kreditkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Beløp
Lånetid
8 år
Nedbetalingstid over 5 år krever at du refinansierer lån og kreditter du har fra før.
Månedlig kostnad:
1,985 kr
Gå videre
Eksempel: Annuitetslån 250.000 kr, 14 år, nom. rente 10,47%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 5,92%. Totalkostnad 364.993 kr, kostnad 2.173 kr/måned (168 avbet.). Nedbet.tid 1-15 år, 5 år dersom du ikke skal refinansiere.
Formålet med lånet ditt
Vil du innfri eksisterende lån (ikke boliglån)?
Oppgi den delen av lånet på 150 000 kr som du ønsker å bruke til å innfri eksisterende lån.
?
Oppgi omtrent hvor stor nåværende låne-/kredittgjeld du vil innfri (ikke boliglån).
Formålet med resterende 100 000 kr
Hva er formålet med lånet?
Sivilstatus
Boligsituasjon
Boligutgifter, fellesutgifter ol. (din andel)
Ikke renter og avdrag på boliglån
?
Angi husleie og andre driftskostnader.
Ansettelsesform
Årlig inntekt (skal overholde siste måneds lønnsslipp)
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Kontaktinformasjon
Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Medsøkere
Ta vekk
?
Medsøker er en person som står oppført på lånet sammen med deg.
Med en medsøker øker sjansen for bedre tilbud.
Medsøkere Sivilstatus
Medsøkere Boligsituasjon
Boligutgifter
?
I boutgifter inngår amortering, husleie og andre driftskostnader.
Angi omtrentlig boligkostnad
Medsøkere Ansettelsesform
Årlig inntekt
Din arbeidsgiver
Ansatt fra (måned og år)
Anställd till
Andre inntekter/leieinntekter
?
Har du leieinntekter kan du skrive inn disse her.
Andre inntekter
Medsøkere Kontaktinformasjon
Medsøkere Fødselsnummer
Vennligst fyll ut fødselsnummeret ditt
Norsk statsborger
Bodd i Norge siden
Legg til dine eksisterende lån
Bank (lånetype)
Beløp
250 000 kr
Rente
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Totale Beløp
250 000 kr
Snittrenten
10,23 %
Månedlig Kostnad
3000 kr
Legg til dine lån med sikkerhet som f.eks boliglån og billån.

Dine usikrede lån deles automatisk når du deler gjeldsinformasjonen din (fra Gjeldsregisteret) med oss.

Du kan legge til dine forbrukslån, kredittkort osv. manuelt hvis du foretrekker det.
Ved å klikke på "Finn riktig lån" -knappen, godkjenner du Zensums personvernerklæring og brukervilkår.
Gjeldsregistret
Forbrukslån
1.9.2022

Overtakelsesprotokoll – Zensum guider deg

Overtakelsesprotokoll er et viktig dokument ved overtakelse av både brukt bolig og nybygg. Lær hva protokollen skal inneholde og hvordan den brukes.
Lesning 
4 min

Overtakelsesprotokoll: Alt du trenger å vite

Tenker du på å selge eller kjøpe bolig, bør du sette deg inn i alle prosesser og dokumenter som hører til ved kjøp og salg av boliger. Herunder kommer også det som kalles overtakelsesprotokoll. En overtakelsesprotokoll er ikke lovpålagt ved kjøp av brukt bolig, men er en stor fordel både for selger og kjøper, spesielt med tanke på eventuelle reklamasjoner. Når det kommer til nybygde boliger, skal det være en overtakelsesprotokoll.

Hva er en overtakelsesprotokoll?

En overtakelsesprotokoll er et dokument som fylles ut og signeres ved overtakelse av en bolig. Overtakelsesprotokollen skal signeres av både selger og kjøper, og eventuelt entreprenøren ved kjøp av ny bolig. Protokollen dokumenterer at overtakelse av boligen er gjennomført. I tillegg viser overtakelsesprotokollen at både selger og kjøper er innforstått med alle detaljer i forhold til boligen og kjøpet

Som tidligere nevnt, er det ved kjøp av brukt bolig ikke lovpålagt å bruke en overtakelsesprotokoll, men det anbefales av jurister og eiendomsmeglere. Overtakelsesprotokollen ordnes som regel av eiendomsmegleren, enten i form av en utskrift (papirutgave) eller elektronisk. Både kjøper og selger skal være med å fylle ut en overtakelsesprotokoll. 

En overtakelsesprotokoll skal fylles ut ved salg og kjøp av ny bolig. Det skjer ofte ved at partene (selger, kjøper og eventuell eiendomsmegler) møtes i den aktuelle boligen, og fyller ut protokollen mens man går gjennom boligen. Her er det viktig å få eventuelle mangler og feil ved boligen inn i protokollen

Viktige begreper 

I forbindelse med kjøp og salg av bolig og overtakelsesprotokoll kan man møte på en del begreper, som kan være viktige å forstå.

 • Bustadsoppføringslova: En norsk lov som regulerer byggekontrakter på nye boliger/nybygg. 
 • Avhendingsloven: En lov som regulerer, og som man må forholde seg til, ved kjøp og salg av brukte boliger. 
 • Overtakelseserklæring: Er det samme som en overtakelsesprotokoll.
 • Overtakelsesforretning: Er den prosessen man går gjennom den dagen boligen overtas. 
 • Anmerkninger: Dette er eventuelle feil og mangler ved boligen man oppdager ved befaring av boligen, og som bør med i overtakelsesprotokollen. Det kan være alt fra større byggtekniske feil til dårlig rengjøring. 

Slik fyller man ut en overtakelsesprotokoll

Det er vanlig å fylle ut overtakelsesprotokollen samme dag som man formelt overtar en bolig. Partene møtes ofte i boligen, og går gjennom denne sammen. Man fyller altså ut overtakelsesprotokollen samtidig som man går gjennom boligen. 

I januar 2022 ble avhendingsloven oppdatert, noe som innebærer en mer detaljert beskrivelse av boligen enn tidligere. Tilstandsrapporter skal inneholde en detaljert oversikt over boligens stand, og kjøper skal opplyses om eventuelle feil og mangler. 

Dermed vil det være greit å sjekke grundig om boligen er skikkelig rengjort og at rot/søppel er fjernet fra boder, hage og garasje. I tillegg bør det sjekkes at eventuelle hvitevarer som følger med både fungerer og er rengjort. Føring av overtakelsesprotokollen vil på den måten inneholde feil og mangler, som ikke kommer frem av en salgsoppgave. Boligen skal fremstå slik det er avtalt i kjøpekontrakten ved signering. 

Mangler og feil som ikke føres opp i overtakelsesprotokollen kan komme til å koste kjøperen dyrt, siden kjøperen vil bli fullt ansvarlig for boligen når protokollen er signert av alle partene. 

Overtakelsesprotokollen bør inneholde:

 • Dato og klokkeslett for overtakelse av boligen.
 • Hvem som var til stede ved overtakelsen.
 • Om boligen er gjort ren og er ryddig.
 • Om alle nøklene er overlevert kjøper.
 • Vann- og strømavlesning (tallene på målere).
 • Feil og mangler som kjøper har funnet, hvis der er noen.
 • Selgers frist for å utbedre eventuelle mangler og feil.
 • Beløpet av kjøpesummen som holdes igjen til selger har utbedret feil og mangler.
 • Om boligen kommer med medfølgende hvitevarer.

Viktig å huske på

Det finnes skjemaer og maler for overtakelsesprotokoller, men man er ikke forpliktet til å bruke disse. Hva som skal stå i protokollen ved overtakelse av bolig kan bestemmes av selger og kjøper. 

Det er viktig å være bevisst hva man signerer på ved kjøp av en brukt bolig, og at formuleringene i protokollen er i overensstemmelse med hva du er villig til å signere på. Når overtakelsesprotokollen er signert, er boligen og eventuelle uoppdagede mangler kjøpers ansvar. Noe som umuliggjør en eventuell reklamasjon. 

Overtakelsesprotokollen er altså viktig dokumentasjon i forhold til selve overtakelsen av boligen. Derfor bør man ta seg god tid når man skal bestemme hva den skal inneholde samt fylle den ut nøye. Hvis noe avviker fra det som er avtalt tidligere, skal dette komme frem i overtakelsesprotokollen. 

Det hender at selger og kjøper er uenige om hva som skal føres opp i overtakelsesprotokollen. Ofte gjelder dette anmerkninger som kjøper vil ha ført opp. Både kjøper og selger kan føre inn ting i protokollen uten at man er enige. Problemet kommer når overtakelsesprotokollen skal signeres. Derfor kan det være nyttig at eiendomsmegler/entreprenør er med på gjennomgangen av boligen, slik at man kan få hjelp til å avklare uenigheter.

Betale boligen før eller etter overtakelsesprotokollen? 

Når overtakelsesprotokollen er signert, er selve overtakelsesforretningen over. Kjøper har overtatt boligen. Hvis det ikke er noen anmerkninger i protokollen, skal kjøpesummen overføres til eiendomsmeglerens klientkonto. Eiendomsmegleren sørger for at selgerens boliglån betales ned, og at boligen ikke har økonomiske heftelser. Deretter sendes skjøtet til tinglysning hos Kartverket. Når skjøtet er kommet i retur fra Kartverket, vil selgeren få kjøpesummen, minus eget boliglån, overført til egen konto. 

Kjøperen av en bolig er ansvarlig for boligen med en gang overtakelsesprotokollen er signert, og nøklene til boligen er mottatt. Dette gjelder selv om selgeren enda ikke har mottatt pengene for kjøpet. 

Ofte stilte spørsmål om overtakelsesprotokoll 

Hva skal en overtakelsesprotokoll inneholde?

Selger og kjøper kan avtale hva protokollen skal inneholde. Normalt inneholder en overtakelsesprotokoll alt fra rengjøring av boligen til mangler og feil ved boligen. 

Er jeg forpliktet til å bruke overtakelsesprotokoll?

Det skal brukes en overtakelsesprotokoll ved kjøp av nybygg, mens ved kjøp av brukt bolig er dette valgfritt. 

Hvor finner jeg overtakelsesprotokoll?

Ved bruk av eiendomsmegler skaffer eiendomsmegleren overtakelsesprotokollen. Det er også mulig å finne maler og ferdige skjemaer på nett. 

Hvem signerer overtakelsesprotokollen?

Både selger og kjøper skal signere protokollen. Overtakelsesprotokollen er det siste steget i prosessen for å ta over en bolig.

Relaterte artikler

Hva sier kundene våre?

Se alle anmeldelser